• Kung gikansela sa dili pa ang 60 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: 25% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 30-60 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 40% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 21-30 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 50% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 07-21 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 75% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung gikansela sa sulod sa 07 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: 100% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Sa kaso sa No-show o Check-out sa wala pa ang petsa sa pagbiya: Ang 100% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge isip retention charge.

Hangyoa ang usa ka tawag balik

GANGHINUMDOM ANG USA KA TING

Pagsulod sa imong mga detalye sa ubos aron sa paghangyo sa usa ka tawag balik ug kami makigbalik sa pagtan-aw sa labing madali nga panahon.