Hangyoa ang usa ka tawag balik
  • Kung gikansela sa dili pa ang 60 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: 25% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 30-60 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 40% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 21-30 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 50% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung kanselahon sa sulod sa 07-21 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: Ang 75% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Kung gikansela sa sulod sa 07 nga mga adlaw sa petsa sa pag-abot: 100% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge ingon nga retention charge.
  • Sa kaso sa No-show o Check-out sa wala pa ang petsa sa pagbiya: Ang 100% sa kinatibuk-ang kantidad sa pagpuyo paga-charge isip retention charge.